Výstavba areálu

Průběh budování a výstavby areálu

„Areál zdraví“, jak bylo původně sportoviště koncipováno, byl na místě bývalého kamenolomu budován členy tehdejšího Svazarmu, tedy ještě v akci „Z“.

V roce 1987 byla vybudována první část cca 800 m dlouhé asfaltové dráhy pro trénink na kolečkových lyžích, byly postaveny provizorní šatny a areál byl napojen na elektrickou přípojku.

V roce 1988 byla dráha osvětlena a napojena na malorážkovou střelnici s 15 střeleckými stavy, jejíž část byla zastřešena.

V letech 1993 a 1994 došlo k prvnímu prodloužení asfaltové dráhy na 1500 m a revitalizaci rybníka. Vodní nádrž přispěla nejen ke zlepšení vodoprávních poměrů v areálu, ale také se sem vrátilo vodní ptactvo a jiní živočichové.

V roce 1997 byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci provozní budovy, která už nevyhovovala potřebám klubu. Byl zde konstatován i deficit možnosti poskytnutí zázemí pro občany města, kteří areál využívali nejen ke sportovním aktivitám, ale i k procházkám. V roce 1998 bylo vydáno stavební povolení a již následující rok byla stavba zkolaudována a nazvána „Chatou v lomu“.

V letech 2001 až 2006 byla zahájena I. etapa „Dlouhodobého stavebního a investičního záměru Areálu biatlonu v Letohradě“.

r. 2001-2 rekonstrukce malorážkové střelnice včetně rozšíření na 20 střeleckých stavů a současně vybudování střelnice pistolové
r. 2003 obnovení poškozeného asfaltového povrchu a zároveň řešení příjezdové
komunikace do areálu mimo asfaltovou dráhu včetně parkoviště
r. 2004 výstavba vzduchovkové střelnice pro žákovské kategorie s 10 střeleckými stavy v návaznosti na asfaltovou dráhu
r. 2005 výstavba „Servisního centra“ pro technické a tréninkové zabezpečení klubu
r. 2005-6 realizován objekt „Výpočetní středisko a sklady sportovních potřeb“, v jehož podkroví se dnes nachází kancelář klubu

Nejvýznamnější, finančně a organizačně nejnáročnější investiční akce se uskutečnila v letech 2008-2011, kdy proběhla II. a III. etapa „Modernizace a rekonstrukce Areálu biatlonu v Letohradě“.

Tato se především týkala splnění podmínek pro získání „B“ licence IBU s možností pořádání mezinárodních biatlonových závodů. Bohužel po realizaci projektu nám bylo sděleno, že střelnice musí mít 30 střeleckých stanovišť, místo původně požadovaných 25.

r. 2008 výstavba „Regeneračního centra“ (sauna, vířivka, masérna, šlapačky) – přístavba „Chaty v lomu“
prodloužení asfaltového okruhu na 2000 m, vč. osvětlení
rozšíření stávající trati na 3,5 m, včetně doklopení zatáček
r. 2009 vybudování asfaltového trestného kola v návaznosti na střelnici (za původní vzduchovkovou střelnicí)
nový příjezd na střelnici související s rozšířením plochy střelnicer. 2010 vybudování nové vzduchovkové střelnice jako součást malorážkové
rekonstrukce částečného zastřešení plochy malor. střelnice
osvětlení plochy střelnice
r. 2011-12 rozšíření střelnice na 25 střeleckých stanovišť, vč. doosvětlení terčů
vybudování dětské lanové dráhy – svépomocí


r. 2013-?! výstavba objektu „Sklady střelnice“ … opakovaně podávána žádost
vybudování SKIkross dráhy pro mládež - svépomocí

Převážná část těchto projektů byla financována ze státních zdrojů s nemalým podílem našeho klubu díky podpoře sponzorů (OEZ s.r.o., EK Hermann, ...). Přispělo rovněž Město Letohrad a Český svaz biatlonu.

Na výše uvedených akcích se organizačně a námětově nejvíce přičinili Čeněk Suchomel, Vlastimil Jakeš (do r. 1998), Vlastimil Vávra (od r. 2000) a manažersky Libor Vlček.

Nedílnou součástí byla brigádnická pomoc bývalých i stávajících zaměstnanců, trenérů, sportovců a dalších členů klubu, kteří zde odpracovali tisíce hodin. Byli to především Milan Faltus, David Kristejn, Michael Málek, Jaroslav Ehrenberger a mnoho dalších.

Jsme přesvědčeni, že můžeme být na výsledky práce nás všech pyšní!

Věříme, že se nám v co nejkratším čase podaří dovést plánovanou III. etapu do úspěšného konce a budeme moci všichni spokojeně a maximálně využívat možnosti našeho malebného areálu.

www.biatlonletohrad.cz - 2019